Cikkek

What has been proven by the Hungarian election results?

The latest election results will provide a perfect argument for the Hungarian government in its negotiation with the EU institutions that the EU funds can’t be blocked by the European Parliament or the Commission, because it they do so, they go against the will of the Hungarian voters. The question rises to what extent was the voters’ will manipulated in 2022. Does the EU have to watch helplessly when in a member state the basic right of voters to unbiased information is breached? Another question comes from whether there will be any consequences in the Union, if a member state’s Media system is constructed in a way that it doesn’t allow the citizens to get a real picture of their situation and about the available political alternatives?

 

Mit igazolnak a választási eredmények?

 

Hamarosan a legfrissebb választási eredmény lesz a kormány által hangoztatott megfellebbezhetetlen hivatkozási alap arra, hogy nem korlátozhatja tovább az uniós források kiutalását az Európai Parlament illetve az Európai Bizottság, mert azzal a magyar választók akaratával mennek szembe. Az a kérdés, hogy milyen mértékben volt manipulált 2022-ben a választói akarat. Tehetetlenül kell-e néznie az Európai Uniónak, ha egy tagállamban bizonyíthatóan sérül az uniós polgároknak a manipulációtól mentes tájékozódáshoz fűződő alapjoga? Kérdés az is: lesz-e következménye az Unióban annak, ha egy tagállamban, az ott kialakított médiarendszer miatt nem alkothatnak reális képet a saját helyzetükről a választók, nem tájékozódhatnak szabadon a politikai alternatívákról?  

 

 

 

 

Clooney kontra Orbán; Tájékozódás kontra tájékozottság II. Politikai-propaganda Indikátor, Magyarország, 2020. decembere

A Politikai-Propaganda Indikátor (PPI) azt tükrözi, hogy milyen mértékben téríthető el a vizsgált időszakban, a választás szempontjából meghatározó népesség véleménye a politikai propaganda fegyvereivel. A közélet iránt érdeklődők esetében ez a szám, vagyis a PPI Politicus: 44%. A teljes népességhez viszonyítva ez a szám, vagyis a PPI Public 26%. A PPI a reprezentatív módon kiválasztott 1500 megkérdezett magyar állampolgár válaszainak értékelésével vizsgálja, hogy mennyire hatékony a nemzeti agymosoda. Az adatok annak megítélésében segíthetnek, hogy mennyire tekinthetőek legitimnek a választási eredmények egy-egy olyan demokratikusnak látszó közösségben, amelyben a tájékoztatási rendszer nem feltétlenül segíti, sőt olykor éppen fordítva, akadályozza a tájékozódást.

Nemzeti Agymosoda - Politikai Propaganda Indikátor II.

Ha Magyarország médiarendszere nem veszítette volna el az önkorrekciós képességét, akkor a propaganda hatása nem lehetett volna ilyen sikeres. A kormányok, ahol ehhez elég felhatalmazásuk van, többnyire, a médiatörvény átírásával, a közszolgálati médiumok átalakításával, költségvetési extra juttatásokkal, média-vállalkozások felvásárlásával, a média ügynökségekben a pozíciók elfoglalásával, rádiós frekvenciák visszavonásával, manipulált frekvenciapályázatokkal teszik alkalmassá a nemzeti médiarendszert a politikai kampány hatékony levezénylésére. A médiarendszer a beavatkozások együttes hatásával alkalmassá tehető arra, hogy intézményesen kiszolgálja az a politikai propagandát. A Politikai Propaganda Indikátor azt mutatja meg, milyen a politikai propaganda terjesztésére kialakított modell hatásfoka. A közösségi médiaalkalmazások lehetővé tették, hogy bárki bármit, bárkihez eljuttason. Intézményessé vált a káosz. Nincs jobb terep a visszaélésekre, mint az ilyen közeg. 

 

Nemzeti Agymosoda - Politikai Propaganda Indikátor I.

A Politikai Propaganda Indikátor (PPI) létrehozása egy kísérlet arra, hogy a Freedom House Demokrácia Index[1] vagy a Transparency International Korrupciós Érzékelési Index[2] mintájára legyen mérőszáma az információs hatalommal való visszaélésnek. Az információs korrupciónak. ​Thomas Jeffersonnak tulajdonítják a mondatot: Az információ a demokrácia valutája.[3] Martin József Péter szerint pedig kéz a kézben jár a sajtószabadság korlátozása és a korrupció. Kéz a kézben a lejtőn, Korrupció és sajtószabadság a magyar trendek tükrében - írta nagyon találóan a Médiakutatóbban megjelent tanulmányban [4], arra is rámutatva, hogy a sajtószabadság korlátozása elemi szükséglete a korrupt hatalomnak. A Politikai Propaganda Indikátor egy új mérőszám annak azonosítására, hogy a propaganda fegyvertárának összehangolt és egyirányú bevetésével mennyire téríthető el egy-egy közösség világképe, ahhoz képest, mintha szabadon juthatna kiegyensúlyozott információkhoz, vagyis, amikor nincs ostrom alatt a tájékoztatás. A Politikai Propaganda Indikátor bevezetését a szociális hálók elterjedése is indokolja, mert alapjaiban változott meg az információáramlás, az informálódás természetrajza az internet elterjedésével. A PPI egy mérőszám, ami arról tájékoztat, hogy milyen arányban hoznak döntéseket a polgárok hamis információk, vagy információ hiány alapján. Például annak köszönhetően, hogy a hatalom visszaél az információk áramlása felett kialakított befolyásával.  

 

Fontos kérdésekben a népesség fele félretájékozott

Egy reprezentatív telefonos közvélemény kutatásban megkérdeztek 500 embert, azt vizsgálva, hogy Magyarországon milyen széles körben terjedtek el hamis hírek, olyanok amelyeket korábban több hiteles forrás cáfolt. Azt is vizsgálták, hogy a nyilvánosságban milyen széles körben találkoztak az olvasók, nézők hamis hírekkel, illetve milyen mértékben tartják igaznak a hamis állításokat. Azt is megnézték, hogy a sajátos magyar médiarendszerben milyen arányban nem értesültek fontos és igaz hírekről a választók.