Megvan rólunk a véleményük

A műhely-konferencián az European Social Survey (ESS) hetedik, 2014-es és 2015-ös adatfelvétele alapján készült elemzéseket mutatták be szociológusok. AzTovábbi információk a programról az ESS Magyarország honlapjánESS programot az Európai Bizottság kezdeményezte 2001-ben azzal a céllal, hogy kétévente nemzetközi összehasonlító adatokhoz jusson az európai társadalmak demográfiai, társadalmi állapotáról, továbbá képet kapjon a lakosság politikai és közéleti preferenciáinak alakulásáról, társadalmi attitűdjeiről, illetve a cselekvéseit befolyásoló értékek változásairól.

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont két intézete – a Szociológiai Kutatóintézet és a Politikatudományi Intézet – a kezdetektől fogva a nemzetközi együttműködés tagja, és mind a hat „hullámban”, vagyis adatfelvételben részt vett. A szakemberek szerint az ESS kiváló lehetőséget biztosít az európai társadalmak állapotának feltérképezésére, az országok, országcsoportok közötti különbségek és az időbeli változások nyomon követésére. Az ESS adatai nemcsak a tudomány, de az európai és a nemzeti kormányok és közpolitikák számára is értékes információkkal szolgálnak, továbbá jelentősen hozzájárulnak a napjaink Európájában zajló társadalmi folyamatok megértéséhez.

A kérdezési „hullámok” részeként az úgynevezett változó blokkok (rotating moduls) keretében egyes témákat külön is vizsgálnak. Így például a legutóbbi négy felmérés közül 2008-ban az időskort és az azzal kapcsolatos társadalmi attitűdöket, illetve a jóléti rendszerekkel kapcsolatos vélekedések kérdéskörét elemezték. 2010-ben a munka és a család, illetve a jólét témáját térképezték fel. A 2012-es adatfelvétel változó blokkjai a személyes és társadalmi jóllét (personal and social well-being) komplex fogalmát és a demokráciával kapcsolatos attitűdöket vizsgálták. A 2014-es, hetedik hullám egyedi témái pedig a migráció és az egészségi állapot voltak. Az utolsó felmérést 22 országban végezték el.